CTY TNHH SX - TM - XD THIẾT BỊ ĐIỆN TRƯỜNG SƠN

Chuyên sản xuất cung cấp các loại vỏ tủ điện bằng chất liệu Composite

Giấy chứng nhận ISO 9001 : 2015 cấp cho Công ty Điện Trường Sơn

Năm 2016 công ty TNHH TM DV SX Điện Trường Sơn đã vinh dự nhận được chứng chỉ ISO 9001 : 2015 do Tổ Chức Chứng Nhận  ABS cấp.

Test result tủ điện composite Trường Sơn 1400x600x450 mm

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 1400x600x450 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Test result tủ điện composite Trường Sơn 1050x600x400 mm

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 1050x600x400 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Test result tủ điện composite Trường Sơn 1000x700x400 mm

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 1000x700x400 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Test result tủ điện composite Trường Sơn 760x500x340 mm

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 760x500x340 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.
 ...

Test result tủ điện composite Trường Sơn 630x900x420 mm

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 630x900x420 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.
 ...

Test result tủ điện composite Trường Sơn 630x450x420 mm

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 630x450x420 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Test result tủ điện composite Trường Sơn 1200x600x450 mm

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 1200x600x450 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Test result tủ điện composite Trường Sơn 1050x600x450 mm

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 1050x600x450 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Test result tủ điện composite Trường Sơn 990x500x340 mm

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 990x500x340 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Test result tủ điện composite Trường Sơn 660x500x260 mm

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 660x500x260 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Test result tủ điện composite Trường Sơn 500x300x200 mm

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 500x300x200 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Test result tủ điện composite 900x500x260 Trường Sơn

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 900x500x260 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Catalogue Sản Phẩm Tủ Điện Composite 2015

Trường Sơn là công ty chuyên sản xuất và cung cấp các loại vỏ tủ điện composite. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập wesite www.truongsonco.com hoặc gọi : 0903.695.637 (A.Sơn)
x