<![CDATA[Chứng Chỉ & Chứng Nhận - Truong Son Company]]> vi Tue, 13 Nov 2018 04:59:52 +0700 60 <![CDATA[Truong Son Company]]> 80 <![CDATA[ Giấy chứng nhận ISO 9001 : 2015 cấp cho Công ty Điện Trường Sơn ]]> 2017-05-05 Năm 2016 công ty TNHH TM DV SX Điện Trường Sơn đã vinh dự nhận được chứng chỉ ISO 9001 : 2015 do Tổ Chức Chứng Nhận  ABS cấp. ]]> <![CDATA[ Test result tủ điện composite Trường Sơn 1400x600x450 mm ]]> 2017-05-05 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 1400x600x450 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận. ]]> <![CDATA[ Test result tủ điện composite Trường Sơn 1050x600x400 mm ]]> 2017-05-05 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 1050x600x400 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận. ]]> <![CDATA[ Test result tủ điện composite Trường Sơn 1000x700x400 mm ]]> 2017-05-05 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 1000x700x400 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận. ]]> <![CDATA[ Test result tủ điện composite Trường Sơn 760x500x340 mm ]]> 2017-05-05 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 760x500x340 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.   ]]> <![CDATA[ Test result tủ điện composite Trường Sơn 630x900x420 mm ]]> 2017-05-05 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 630x900x420 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.   ]]> <![CDATA[ Test result tủ điện composite Trường Sơn 630x450x420 mm ]]> 2017-05-05 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 630x450x420 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận. ]]> <![CDATA[ Test result tủ điện composite Trường Sơn 1200x600x450 mm ]]> 2017-05-05 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 1200x600x450 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận. ]]> <![CDATA[ Test result tủ điện composite Trường Sơn 1050x600x450 mm ]]> 2017-05-05 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 1050x600x450 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận. ]]> <![CDATA[ Test result tủ điện composite Trường Sơn 990x500x340 mm ]]> 2017-05-05 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 990x500x340 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận. ]]> <![CDATA[ Test result tủ điện composite Trường Sơn 660x500x260 mm ]]> 2017-05-05 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 660x500x260 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận. ]]> <![CDATA[ Test result tủ điện composite Trường Sơn 500x300x200 mm ]]> 2017-05-05 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 500x300x200 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận. ]]> <![CDATA[ Test result tủ điện composite 900x500x260 Trường Sơn ]]> 2017-05-05 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 900x500x260 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận. ]]> <![CDATA[ Catalogue Sản Phẩm Tủ Điện Composite 2015 ]]> 2015-03-06 Trường Sơn là công ty chuyên sản xuất và cung cấp các loại vỏ tủ điện composite. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập wesite www.truongsonco.com hoặc gọi : 0903.695.637 (A.Sơn) ]]>