Năm 2016 công ty TNHH TM DV SX Điện Trường Sơn đã vinh dự nhận được chứng chỉ ISO 9001 : 2015 do Tổ Chức Chứng Nhận  ABS cấp.

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 1400x600x450 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 1050x600x400 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 1000x700x400 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 760x500x340 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.
 ...

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 630x900x420 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.
 ...

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 630x450x420 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 1200x600x450 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 1050x600x450 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 990x500x340 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 660x500x260 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 500x300x200 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite 900x500x260 mm do công ty Trường Sơn sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 chứng nhận.

Trường Sơn là công ty chuyên sản xuất và cung cấp các loại vỏ tủ điện composite. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập wesite www.truongsonco.com hoặc gọi : 0903.695.637 (A.Sơn)
Trang 1...1 Đầu | Trước | Kế Tiếp | Cuối